gehienbat

adb. Batez ere, batik bat; parterik handienean. Batzuk urduri, gazteak gehienbat.Atzera