germaniar

1. adj. eta iz. Germanian bizi ziren zenbait herri indoeuroparretako kidea; herri horiei dagokiena. 2. adj. Germanikotik eratorritako indoeuropar hizkuntzez edo hizkuntz familiaz esaten da. 3. adj. GEOL. Bloketan egituratua dagoen estilo tektonikoaz esaten da.Atzera