geroko

1. iz. Ondorioa (kaltegarria bereziki). Zalditik erori da, baina ez du izango gerokorik. 2. iz. eta izlag. Geroa, etorkizuna. Gerokoaren beldurrik gabe. 3. adb. Etorkizun den denborarako. Egitekoak geroko uztea. GEROKO GEROTAN. Geroratuz, gerorako utziz.Atzera