goiti

(Ipar. eta GN) 1. adb. Gora, gorantz. Goiti doan kea bezala. 2. izond. Gora, garaia. Edo infernua edo paradisu goitia. 3. iz. Soberakina; hondarra. Zuen hezur-goitiak ohoratzen ditugu. 4. iz. Goia. Han goitian. 5. iz. Ganbara, teilatupeko gela. GOITI EGIN. 1. Gainez egin, gaindi egin. 2. Oka egin. || -TIK GOITI. -tik aurrera. Egun hartarik goiti ez zuen jaten astean behin baizik.Atzera