gor

1. iz. eta izond. Entzumena galdu duena, entzuten ez duena edo gaizki entzuten duena. 2. adb. Entzungor eginez. Zu beti gor ene deiari. 3. iz. eta izond. HIZKL. Ahoskabea.Atzera