gotortu

da/du ad. Gotortasuna hartu edo eman, sendotu, irmotu. Leku gotortua.Atzera