gurutzegrama

iz. Paperean era ordenatuan irudikatutako laukitxo-multzoa letra edo silabaz betetzean datzan joko edo denborapasa. Aurrez emandako definizioen laguntzaz betetzen dira eta letra edo silaba hauek bertikalki eta horizontalki irakur daitezkeen hitzak eratzen dituzte.Atzera