haren

iz. 1. Musulmanen artean, zenbait etxetako gela edo aretoa, emakumeek bakarrik erabil dezaketena. 2. Delako aretoan bizi den emakume-taldea.Atzera