harrera

iz. 1. Norbaitek norbait, bere etxean, lagunartean, etab.etan hartzea, ostatu, laguntza, babesa emateko (gehienetan, hartze horren nolakotasuna adierazten duen izenondo edo izenlagunaz agertzen da). Harrera ona, txarra, eskasa egin. Harrera-aretoa. 2. Norbaitengana bereziki edo publiko orokorrarengana zuzendutako zerbaitek harengan sortutako erreakzioa. Gure proposamenak ez zuen espero genuen harrera izan.Atzera