hartzeko

iz. 1. Norbaitek zordunengandik jasotzeko duen diru-kopurua. 2. KONT. Kontu batean, fondoen iturburua adierazten duen zutabea.Atzera