hel

interj. (batez ere Ipar.) Arrisku edo larrialdian laguntza eskatzeko oihua. "Hel! Hel! Hel!" oihuka hasten da orduan. hel-dei. (batez ere pl.) Larrialdiko laguntza-deia.Atzera