herskari

iz. eta izond. HIZKL. Artikulazio-moduari dagokionez, funtsean ahots-bidearen hersturaz gauzatzen den fonema (adib., /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/).Atzera