heterogeneo

izond. 1. Elementu desberdinez osatuta dagoena. 2. HIZKL. Zenbait hizkuntzatan, singularretik pluralera igarotzean generoa aldatzen duen izena.Atzera