identitate

iz. 1. Pertsona bat nor den jakinarazten duen datu-multzoa (izen-abizenak, jaiotza-data, helbidea, etab.). 2. Nork bere buruaz duen ezagutza iraunkorra; gizabanako, giza talde, herri edo nazio baten funtsezko ezaugarri-multzoa. 3. MAT. Multzo bat beregan transformatzen duen aplikazioa, elementu bakoitzaren irudia elementu hori bera izanik. 4. FIL. Berberatasuna. identitate-agiri. Ik. nortasun(-agiri).Atzera