indargarri

iz. eta izond. 1. Indar ematen duena. Janari indargarria. 2. MED. Indar fisikoa suspertzen duen substantzia edo sendabidea. 3. ERAIK. Ik. errefortzu.Atzera