irekidura

iz. 1. Gainazal batean gertatzen den une irekia. 2. HIZKL. Hotsen, bereziki bokalen, artikulazio-moduari dagokionez, aho-bidearen zabaltze-maila.Atzera