jakitun

1. iz. eta izond. Jakintsua. Maisurik jakitunenak. 2. izond. Zerbait dakiena, jakinaren gainean dagoena (bereziki egin, egon, ipini,... aditzekin). Ezkutalekuaren jakitun egin zen egunetik.Atzera