kartera

iz. 1. Sakelan eramateko modukoa den plastikozko edo larruzko objektu txikia, dirua, agiriak edo paperak eramateko erabiltzen dena. 2. Plastikozko edo larruzko zorroa, gehienetan estalkia eta heldulekuak dituena eta liburuak, paperak, dokumentuak, etab. eramateko erabiltzen dena. 3. Ministro baten kargua. 4. EKON. Pertsona edo enpresa batek dituen balore higigarrien eta merkataritza-efektuen multzoa, aktiboaren atal bat eratzen duena.Atzera