konbergentzia

iz. 1. Konbergitzeko ekintza eta horren ondorioa. 2. MAT. Segida batek limite finitu baterantz hurbiltzeko duen joera edo propietatea. 3. METEOROL. Horizontalki bata bestearen aurka doazen bi masen mugimendua.Atzera