konparazio

iz. Konparatzeko ekintza eta horren ondorioa. konparazio-maila. HIZKL. Adjektibo edo adberbioei dagokien indizea, handiago edo txikiago, bortitzago edo ahulago izan daitekeen nolakotasuna adierazten duena. KONPARAZIO BATERA. Adibidez.Atzera