kontakizun

1. iz. Gertaera baten edo batzuen adierazpena, batez ere idatzia, eta bereziki literatur balioa duena; kontaketa. Ipuinak, nobelak eta gainerako kontakizunak. 2. adb. Kontatzeko dagoena.Atzera