kontrata

iz. Kopuru jakin baten truke lan material bat egiteko edo zerbitzu bat eskaintzeko kontratua; bereziki, administrazio publikoarekin egiten dena.Atzera