kontsonantzia

iz. 1. METR. Bi puntu edo gehiagoren artean, azken bokal azentudunetik aurrera dauden soinu guztien berdintasuna. 2. MUS. Harmonikoki nolabaiteko batasuna eratuz, aldi berean ala jarraian sortutako soinu bi edo gehiagoren artean sortzen den kidetasuna.Atzera