kopulatibo

iz. eta izond. HIZKL. 1. Maila bereko bi unitate elkartzen dituena. Jaun-andreak hitz elkartu kopulatiboa da. 2. Emendiozkoa. 3. Atributua subjektuarekin elkartzen duen aditzaz esaten da (izan aditza, bereziki).Atzera