kredo

(lat.ezko hitza, "sinesten dut") iz. 1. ERL. Kristauek fede-aitormena egiteko eraturiko formula, fedearen sineste edo artikulu nagusiak biltzen dituena ("sinesten dut" hitzez hasten da). Hiru agurmaria eta kredo bat. 2. (hed.) Kolektibitate erlijioso, politiko, literario, etab.en sineste, iritzi edo doktrinen multzoa.Atzera