legezkontrako

izlag. Legezkoa ez dena, legeak agindutakoa betetzen ez duena, legearen kontrakoa. Legezkontrako jarduera.Atzera