leherkari

iz. eta izond. 1. Lehergaia. 2. HIZKL. Leherketan amaitzen den kontsonante herskaria. Herskari leherkariak. 3. Ik. herskari.Atzera