lehorgarri

iz. eta izond. 1. Lehortzen duena. Material lehorgarriak. 2. MED. Ehunak uzkurtzeko edota sekrezioak gutxitzeko erabiltzen den medikamentua.



Atzera