lexiko

iz. HIZKL. 1. Hizkuntza batean, edo eskualde bateko hizkera batean, esanahia duten hitzen multzoa. 2. Jakintza-alor edo erabilera-eremu jakin bateko hitz berezien multzoa. 3. Hiztun edo idazle batek darabiltzan edo erabili ohi dituen hitz, esaera, etab.en multzoa.Atzera