libre

(gaur Heg.) 1. izond. Inoren eta inolako morrontzarik jasaten ez duena, askea. Pertsona libreak. Irakaskuntza librea. 2. adb. Aske. Uztarri gabe, libre bizi ziren.Atzera