limosna

iz. Karitatez ematen den dirua edo zernahi gauza (Bibliak eta kristautasunak erlijiozko zentzua eman izan diote). Besteren limosnaz bizi. Limosna egin, jaso, banatu.Atzera