linguistiko

izond. Hizkuntza edo hizkuntzalaritzari dagokiona.Atzera