liskar

iz. Etsaitasunezko hitz eta keinuen (eta are ekintzen) bidezko eztabaida, errieta edo borroka. Lagun hurkoarekin beti liskarrean.Atzera