luzagarri

1. izond. Luzatzen duena. Lanaren luzagarri diren hizketak. 2. iz. Luzatzen duen gauza, luzakina. Mahai baten luzagarriak.Atzera