maizenik

adb. Gehienetan. Ez beti, ez beharbada maizenik ere.Atzera