mendeko

iz. eta izlag. Menpekoa. mendeko perpaus. Ik. perpaus.Atzera