meteorologiko

izond. Meteorologiari edota meteoroei dagokiena.Atzera