metodologia

iz. 1. Zientzia, arte edota diziplina batek erabiltzen dituen metodo, prozedura, arau eta postulatuen multzoa. 2. Zerbait egitean edo arazo bat ebaztean erabiltzen diren prozedura, teknika edo saiakuntzak; prozedura jakin bat edo prozeduren multzoa. 3. Metodoak aztertzeaz arduratzen den zientzia.Atzera