mikroorganismo

iz. BIOL. Mikroskopioz bakarrik ikus daitekeen organismoa.Atzera