mila

1. zenbtz. zehazt. Hamar aldiz ehun. 2. zenbtz. zehaztgb. Kopuru handia adierazteko hitza. Mila aldiz entzun den kontua. MILA ESKER, ESKER MILA. Eskerrik asko. || MILA BANA. Bakoitzari mila, bakoitzak mila. || MILATAN. Mila aldiz. Beste milatan beheratua gero infernuraino.Atzera