nahitaez

adb. Nahi eta nahi ez, nahi bada eta nahi ez bada; inoren nahimenetik at, halabeharrez, ezinbestean.Atzera