normal

izond. 1. Ezer berezirik edo neurriz gainekorik ez duena, ohizkoena den motaren araberakoa dena. Normaltzat jotzen diren gauzak. 2. KIM. Litroko mol bateko kontzentrazioa duen disoluzioa. 3. MAT. Norabide elkarzutekoa, elkarzuta. 4. MAT. Geometrian, kurba baten tangenteari harekiko ukigunean marraztutako elkarzuta.Atzera