notario

iz. 1. Legeen arabera kontratu eta gainerako ekintza estrajudizialez fede emateko ahalmena duen funtzionarioa. 2. (zah.) Eskribaua.Atzera