ordezkaritza

iz. 1. Ordezkariaren eginkizuna edo kargua. 2. Ordezkarien multzoa. Luxemburg-eko ordezkaritzako burua. 3. Ordezkariak diharduen tokia; bertako zerbitzuen multzoa. Euskaltzaindiaren Donostiako ordezkaritzan. POL. gehiengoko ordezkaritza-sistema. Botoen gehiengoa lortu duten hautagaiak ordezkari hautatzen dituen hauteskunde-sistema. || ordezkaritza-sistema proportzional. Gutxiengoaren ordezkaritza bermatu nahi duen hauteskunde-sistema.Atzera