orpazurda

iz. ANAT. Muskulu soleoaren eta bikien tendoi batu eta sendoa, orpoan dagoena. Akilesen tendoi ere esaten zaio.Atzera