partzuergo

iz. 1. Partzuerren elkartea edo batasuna. 2. Mugakide diren udalerriek larreen erabilera eta aprobetxamendua araupetzeko egindako itun edo hitzarmena; delako udalerrien elkartea. 3. Helburu batzuk lortzeko zenbait erakundek esku hartuz sortutako elkargoa. Bilboko Uren Partzuergoa. 4. Ik. partaidetza. 5. EKON. Ik. kontsortzio.Atzera