pasibo

1. izond. Zerbait edo norbaiti buruz, zerbait jasaten edo pairatzen duena (aktibori kontrajarria). Erretzaile pasiboa. 2. izond. FIS. Zirkuitu elektriko batean, energi iturririk ez duen elementuari esaten zaio. 3. iz. KONT. Balantzearen bi aldeetako bat, aktiboari kontrajarria, enpresaren obligazio eta ordaindu beharrek osatzen dutena. boz pasibo. HIZKL. Ik. boz. || subjektu pasibo. ZUZ. Epaiketetan zorduna, obligazioduna edo prozesuko demandatua.Atzera