perlesia

iz. MED. 1. Muskuluen ahultasuna eta dardarizoa, adin handia izateak edo bestelako arrazoiren batek eragina. 2. Ik. paralisi.Atzera