piktoriko

izond. Pinturari dagokiona; pinturari berari dagozkion ezaugarriak dituena.Atzera