pixka

iz. (askotan atzean bat ezartzen zaiola) 1. Kantitate txikia. Emaidazu niri pixka hori. Gatz pixka bat. 2. Denborari dagokionez, unea, tartea, momentua. Pixka batean. Pixka baterako joan da hemendik.Atzera